Grad

Narod je vjerovao da je grad prije svega Božja kazna, kazna za njihove grijehe i kršenje obreda i običaja. Često se pričalo kako Oblačari (mitološ...