Bilješke o vremenskim prilikama

Recenzija, kao kritička procjena kvaliteta rada (djela) uključuje iznošenje detaljnih primjedbi i savjeta, kao i ocjenu njegove izvornosti i važnosti, te metodološki ustroj.
Obično, u praksi, recenzije su dvostruko „slijepe“, recenzent ne zna ime autora, i obratno. U ovom slučaju napravljen je izuzetak.
Ukazano povjerenje gospodina Emira S. Nišića da uradim recenziju za knjigu njegovog djeda Jusufa Nišića (rahmet mu duši) pod nazivom Bilješke o vremenskim prilikama prihvatio sam sa zadovoljstvom, ali isto tako sa opravdanom dozom opreza o načinu pristupa ovom odgovornom zadatku. Naime, kao relativno dobar poznavalac lika, karaktera i djela rahmetli Jusufa Nišića, autora knjige, nisam imao dilemu kako ću napisati recenziju, jer samo njegovo djelo je na izvjestan način recenzija, ali sam se bojao da u ovu recenziju ne unesem i malo više subjektivnog i ličnog, od onog dozvoljenog.
Gledajući i čitajući izvorni rukopis knjige Bilješke o vremenskim prilikama pravio sam paralelu između zanimanja autora, koji je bio trgovac, i njegovih bilješki. Ta ista olovka, koju je kao trgovac stavljao za uho, u trenucima dok nije bilo mušterija, pisala je i račune na trgovačkim papirima, ali i bilježila svakodnevne lokalne događaje. Racio (lat. razum) činio je njegov život i razumnim i racionalnim, te je znao organizovati i na najbolji način uskladiti obaveze, na poslu, i u porodici, na čemu bi mu mogli zavidjeti i najveći znalci iz te oblasti. Njegovi brojevi, i ta trgovačka matematika, su samo bili sinteza sa brojevima pretočenih u kalendar svakodnevnih običnih, ali važnih događaja. A sa psihološkog aspekta, slobodno se može reći, i jedno pozitivno „pražnjenje“ nagomilane negativne energije kroz rad sa „mušterijama“ i „punjenje baterija“ za nove i poslovne i porodične aktivnosti. Snagu duha, pozitivan pogled na svijet i okruženje, taj njegov motivirajući osmijeh u svakoj situaciji, nesvjesno, ali spontano, je pokazivao i kroz bilješke u sveskama, smatrajući to pametnim korištenjem slobodnog vremena, i ne sanjajući da će to jednoga dana biti posloženo u jednu dobru, zanimljivu knjigu. Grafološki gledano, rukopis daje karakteristiku smirenog, staloženog, ali na momente pozitivno „eksplozivnog“ čovjeka, sa dozom odgovornosti, poštenja, spontanosti, suptilnosti i humora, upravo onakvog, kakav je i bio rahmetli Jusuf Nišić.
Bilješke Jusufa Nišića su bile kratke i vrlo jasne, skoro telegrafske. On je, dan za danom, prateći kalendar, upisivao događaje, kao što su vremenske prilike za taj dan, te njegovi izlasci u prirodu, na pecanje, (Jusuf je bio strastveni ribolovac) pa i bilješke o tome ko je umro tog dana, ili se oženio, itd. I tako, dan za danom, godinama.
Npr. „02.01.2005. sunčano i malo oblačno, jutarnja 1C, dnevna 10C“
Po načinu pisanja bilješki, njihovom karakteru i vrijednostima, autor knjige se može svrstati ne samo u obične pisce, već i u analitičare, kritičare, meteorologe amatere, pa i u vizionare. Iz njegovih zabilješki se tačno, analizom, ali i logikom, pa i matematikom, moglo zaključiti koliko je u jednoj kalendarskoj godini tačno bilo kišnih, sunčanih ili sniježnih dana, kakvo je bilo koje godišnje doba, i u poređenju sa nekim drugim mjesecima i godinama, mogle su zaključiti klimatske promjene ili odstupanja i eventualno donositi zaključci o tim kretanjima (prognozama) u nekim narednim godinama. Takođe, njegove bilješke su mogle biti izvor praćenja nataliteta i mortaliteta na tom užem prostoru Đurđevika, upute za početak određenih poljoprivrednih aktivnosti, smjernice ribolovcima u kom periodu je najbolje „išla“ riba, i koja vrsta ribe, itd.
Djelo Bilješke o vremenskim prilikama se ne može klasifikovati ni kao proza, ni kao poezija, ni kao drama. A ima svega od toga pomalo. Vremenski i stilski gledano, ovo djelo može biti svrstano i u realizam i u savremeno djelo, može imati karakteristike i romana (sa psihološkog i društvenog aspekta) ali i kratke priče, sa analitičkog aspekta. Djelo je pisano potpuno razumljivo za svakog čitaoca.
Dakle, moja ocjena je da ovaj rad treba prihvatiti (DA), sa bezuslovnim odobrenjem za objavu.

Avdan Džekić

Biljeske o vremenskim prili… by on Scribd

1 komentar

Komentariši